ZIZZI SØKER SALGSASSISTENT 70% STILLING

Følg linken for mer opplysninger:

https://www.ball-group.com/career/jobs?hr=show-job%2F42157%26locale%3Dnb_NO