ZIZZI SØKER SALGSASSISTENT, RINGEHJELP

Følg linken for mer opplysninger:

https://www.ball-group.com/career/jobs?hr=show-job%2F42158%26locale%3Dnb_NO